Startsida Nyheter Kalender Suzuki Föreningen Länkar Kontakt Medlem

Om Suzukimetoden

Historia

Musikundervisning genom Suzukimetoden baseras på filosofin och undervisningsmetoden som utvecklades av den japanske violinisten, pedagogen, läraren och humanisten, Dr. Shinichi Suzuki.

Dr. Suzuki var övertygad om musikens berikande inverkan på barns liv. Han skapade en undervisningsmetod som gör det möjligt för eleverna att utveckla sin fulla inneboende potential. Suzukis metod kom ur hans observationer av hur barn, till synes utan problem, lär sig sitt modersmål enbart genom att lyssna och härma. Han överförde detta till instrumentalundervisningen och kallade metoden för "modersmålsmetoden". Suzuki började undervisa efter sin metod och startade efter en tid en musikskola i Matsumoto, Japan. 1964 tog han för första gången en grupp elever med sig till USA. Musikaliteten och självförtroendet hos dessa unga studenter som spelade avancerad repertoar tog åhörarna med storm.

Idag finns mer än 8000 Suzukilärare med över 250000 elever i ett 40-tal länder.

Filosofi

"En person med ett gott och rent hjärta kommer att bli en lycklig människa."

Suzukis mål var inte att utbilda musiker. Det faktum att många av Suzukis elever blivit framstående musiker är mer ett resultat av metodens förhållningssätt än ett uttalat mål. Suzukis mål med musikundervisningen var att skapa hela människor genom att öka deras känslighet och förståelse och på så sätt ge dem ett bra och rikt liv.

"Talang är inte bara en tillfällighet."

Suzuki menade också att med bra och målinriktad träning kan vilket barn som helst utveckla vad man kallar "talang", Suzuki valde hellre att kalla det "förmåga". Som den violinist han var utvecklade han metoden för violin och startade "The Talent Education Institute" i Japan.

Byggstenarna

Tidig start
Då människans anlag börjar utvecklas redan vid födseln, lägger man i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5 årsåldern.
Lyssnande
Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. En stor del av övningstiden ägnas åt lyssnande på inspelat material.
Föräldern
Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.
Individualiserad lektion
Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar barn och förälder hur de skall arbeta hemma. Läraren stimulerar dem genom sin kunskap och entusiasm.
Grupplektion
Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion per vecka.
Arbetssätt
Progressionstakten i Suzukis material är hög och meningen är att inget stycke skall hoppas över. Man arbetar relativt länge med varje stycke. Eleven bör, i förhållande till sin förmåga, behärska stycket tillfredsställande, innan man går vidare till nästa.
Repetition
Alla stycken i suzukilitteraturen repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.
Memorering
Varje stycke i suzukilitteraturen lärs in utantill.
Notläsning
När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga, undervisas de i notläsning och elementär musiklära.
Repertoar
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd. I takt med ökade kunskaper kan annan repertoar användas jämsides. Lärarens omdöme bestämmer tidpunkt och svårighetsgrad för denna.
Konserter
Eleven skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Detta kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik vid konserter får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.
© Borlänge Suzukiförening - 2024. Bankgiro: 857-1960 - Adm