Startsida Nyheter Kalender Suzuki Föreningen Länkar Kontakt Medlem

Om Borlänge Suzukiförening

Syfte

Borlänge Suzukiförening bildades 1988. Syftet med föreningen är att stötta elever som spelar fiol och cello i Borlänge Musikskola enligt Suzukimetoden. Detta gör vi genom att ordna ett flertal konserter och speldagar. Såväl enskilda (elever, föräldrar och lärare) som familjer kan vara medlem i föreningen.

Konsertverksamhet

Genom konsertverksamheten får medlemmarna möjlighet att spela för publik och därigenom få utveckla sitt spelade. Oftast kombinerar vi konserterna med fikaförsäljning som ett trevligt inslag.

Speldagar

Vår ambition är att varje år anordna minst en speldag. Speldagarna är mycket uppskattade av medlemmarna. Vi försöker alltid ha dessa arrangemang i en trevlig miljö i närheten till Borlänge. Dagarna avslutas oftast med en familjekonsert.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften uppgår till 300 kr/familj och inkluderar även medlemstidningen Suzukinytt. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 857-1960.

Styrelsen 2018/19

Vid årsmötet 2018 valdes följande styrelse:

Ordförande
Maria Dotzsky
Kassör
Ulrika Borggren
Sekreterare
Maria Walla
Övriga ledamöter
Ricardo Ramirez Villegas
Hailan Li Weinestad
Ha Ngunyeta Nguyen
Ingrid Litborn
Ove Rung

Revisor och valberedning

Revisor
Sofia Mogård
Valberedning
Charlotte Liss
Elin Hällman
© Borlänge Suzukiförening - 2024. Bankgiro: 857-1960 - Adm